Gemenskap och glädje

Årsavgift 

Hel lott


380 kr/per år

Halv lott


190 kr/per år


                             Årsavgiften ska vara betald senast 30/4                   

                                       till plusgiro 74 90 98-0