Gemenskap och glädje

Årsavgifter• Hel-lott 500 kronor per år
• Halv-lott 250 kronor per år
Vi ber alla medlemmar att betala in årsavgiften senast den 30/4 till föreningens
PlusGirokonto: 74 90 98-0.

Vid försenad betalning läggs en påminnelseavgift på med 50 kr.

I samband med att du betalar medlemsavgiften godkänner du att dina uppgifter sparas i vårt medlemsregister enligt nya lagen om GDPR, så att vi kan fortsätta att göra utskick till våra medlemmar framöver. Uppgifterna sparas så länge du är medlem hos oss och vi delar självklart inte dina uppgifter med någon annan.

Kom Ihåg!

• Medlem som flyttar måste meddela styrelsen sin nya adress.
• Se till att styrelsen har din mailadress, utskick kommer göras via mail!
• Om medlem flyttar från kommunen så sägs lotten upp.
• Vänligen skicka meddelanden, frågor och uppsägningar till
   sodersatra2011@gmail.com

Regler för kölistan

Visningsdagar
Vi skickar ut information via mejl till alla i vår kölista om när vi kommer att ha
visning av lotter. Då gäller det att svara om man kommer eller inte om man

tänker delta och om inte, om man vill stå kvar på kölistan.


Vi kommer att gå efter kölistan. Den som står högst upp i kölistan får välja lott
först. Är man inte närvarande får nästa person på tur i kölistan välja bland lediga
lotter och så vidare. Man får skicka ett ombud om man själv inte kan vara

närvarande på visningsdagen.


Kölistan
Kölistan bygger på tid, ju längre man stått på listan desto högre upp i listan är

man och ju tidigare får man välja lott.


Om man tackar nej till lottvisning eller lediga lotter, eller inte kan komma på
några av visningsdagarna det året så måste man aktivt meddela om man vill stå
kvar i kön för kolonilotter i Södersätra. Detta måste göras senast 31/12 samma

år för att ha kvar sin plats i kön.


Svarar man inte på mejl, trots att vi har försökt ett flertal gånger, så åker man ur

kölistan. Därför är det viktigt att meddela föreningen om man byter mejladress.


Som regel har vi visning av lotter på våren varje år. Om det tillkommer lediga

lotter under sommaren och hösten så kan vi även visa lotter då.


Sollentuna 2017-04-04
Styrelsen i Södersätra koloniförening