Avgift & kölista

De rika rida, de fattiga gå, till domedag hinna de lika fort ändå.

Avgift

 • Hel-lott 500 kronor per år
 • Halv-lott 250 kronor per år
 • Pallkrage-lott 200 kronor per år (2-3 pallkragar på en delad lott med andra medlemmar).
Årsavgiften ska enligt stadgar betalas senast den 31/1 till föreningens plusgirokonto: 749098-0. Vid försenad betalning läggs en påminnelseavgift på med 100 kr. I samband med att du betalar medlemsavgiften godkänner du att dina uppgifter sparas i vårt medlemsregister enligt nya lagen om GDPR, så att vi kan fortsätta att göra utskick till våra medlemmar framöver. Uppgifterna sparas så länge du är medlem hos oss och vi delar självklart inte dina uppgifter med någon annan.


Den 3/1-2024 gjorde vi ett utskick till alla medlemmar med uppmaning att betala årsavgiften för 2024.

Viktig information medlemmar

 • Medlem som flyttar måste meddela styrelsen sin nya adress.
 • Se till att styrelsen har din mailadress, utskick kommer göras via mail!
 • Om du flyttar från kommunen så sägs lotten upp.
 • Vänligen skicka meddelanden, frågor och uppsägningar till sodersatra2011@gmail.com

Kölista

 • Vi har en köavgift på 100 kr/år. Denna ska inbetalas senast 31/1 varje år för att få stå kvar i kölistan. Den 5/1-2024 skickade vi ut en påminnelse till alla i vår kölista att betala köavgiften för 2024.
 • Kölistan bygger på turordning, dvs datum då personen ställde sig i kön.
 • Vi har i januari 2024 cirka 60 personer som står i kö. Det är svårt att säga hur många lotter vi delar ut per år men till våren 2024 blir det troligtvis 5-10 lotter.
 • För att stå på kölistan och kunna få en lott krävs att du är folkbokförd i Sollentuna kommun. En lott per person gäller i nuläget.
 • Visningar av lediga lotter sker utifrån principen att vi mailar datum och tid för visning till lika många personer som vi har antal lediga lotter. Visningar sker primärt på våren men kan även ske under sommaren och hösten beroende på antal lediga lotter.
 • Tilldelning av lott sker utifrån principen att den med längst kötid får välja först på visningsdagen. 
 • Det är ett krav att man svarar på kallelse till visning. Om detta inte sker har styrelsen rätt att ta bort personen i fråga från kölistan. Det är den person som står i kön som ansvarar för att korrekt kontaktuppgift finns tillgänglig för styrelsen.
 • För att ställa dig på kölistan krävs det att du mailar sodersatra2011@gmail.com och uppger namn, folkbokföringsadress samt mailadress.

Kan man ha mer än en lott? Tidigare har föreningen haft fler lotter över än intresserade personer i kö. På den tiden valde styrelsen att hyra ut lotter till medlemmar som önskade ha mer än en lott. Därför har vissa medlemmar än idag mer än en lott. Personer som under många år har brukat flera lotter ska inte behöva lämna dessa är styrelsens åsikt. Dock sker all ny tilldelning av lotter utifrån principen att en medlem enbart ska ha en lott.