Invasiva arter

Bättre att förekomma än förekommas

Invasiva arter

Det är vårt gemensamma ansvar att begränsa invasiva arter på koloniområdet. För att slippa skapa eget informationsmaterial till våra medlemmar har styrelsen valt att använda och hänvisa till Naturvårdsverkets information om invasiva arter.

Ni hittar den information på denna länk:

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/for-dig-som-privatperson/vanligaste-arterna/

Givetvis kan ni kontakta styrelsen om ni är osäkra på vilken växt ni har på er lott, så försöker vi hjälpa till.