Medlemsinformation 

Vänskap & potatis

På denna sida kan ni läsa om:

  • Medlemsdagar
  • Redskapsbod
  • Vatten
  • Lottnummer & karta

Medlemsdagar

Boka in årets medlemsdagar i kalendern redan nu. Detta är ett sätt att träffa sina kolonigrannar och hjälpas åt att sköta om vårt fina område. Vi hoppas att så många som möjligt kan medverka vid varje tillfälle. På vårstädning och höststädning försöker föreningen ordna med bortforsling av skräp till en låg kostnad för medlemmarna. Vår ambition är också att vid varje tillfälle grilla och fika tillsammans, mer information kommer inför respektive medlemsdag.

  • Lördag 7:e maj 2022 kl. 11:00-14:00

Första städdagen genomfördes med cirka 30 glada medlemmar. Vi tog hand om några av de tomma lotterna, städade gemensamma utrymmen, numrerade lotterna och grävde upp vår vattenläcka. Dagen avslutades med att vi grillade korv och fikade tillsammans!

  • Söndag 12:e juni 2022 kl. 11:00-14:00
Tack till alla som hjälpte till denna härliga dag! Framför allt var fokus på att röja i bäcken som går genom området. Liarna jobbade hårt, gräs och vass krattades ihop i prydliga högar som kan användas som täckmaterial på odlingarna. Att hålla efter i bäcken hjälper till så att den inte växer igen. 

  • Söndag 28:e augusti 2022 kl. 11:00-14:00
  • Lördag 1:a oktober 2022 kl. 11:00-14.00

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter!


Redskapsbod

Den lilla boden är vår gemensamma redskapsbod där vi som medlemmar i Södersätra Koloniförening kan låna vissa redskap. Gemensam innebär att vi tillsammans har ett ansvar för att hålla boden ren och snygg samt att sakerna som lånas här kommer tillbaka. Boden innehåller enklare redskap som gräsklippare, spadar, krattor och ett järnspett.

Koden till denna bod får ni enklast genom att fråga någon odlingsgranne som är på plats. Annars får ni maila till sodersatra2011@gmail.com så hjälper styrelsen er. Koden är densamma till skottkärrorna samt till dasset. Den stora boden öppnar vi endast upp på medlemsdagar samt att styrelsen har tillgång till den för löpande underhåll. Vatten

Vi har sedan våren 2021 kommunalt vatten inkopplat på vårt område. Detta innebär att vi inte längre tar vatten från Rösjön. Vattnet är således drickbart, dock är det de gamla ledningarna som finns kvar i marken. Vid kohagen i områdets östra del finns en ny dricksvattenstation som kan användas av medlemmar samt besökare i reservatet. 

Vi uppmanar alla medlemmar att vattna på ett hållbart sätt - vattnet är en resurs vi ska spara på. I samband med detta har styrelsen beslutat att förbjuda vattenspridare på området. Bevattning ska ske som direktbevattning med slang eller vattenkanna.


Lottnummer & karta

Under hösten 2021 gjorde vi en ny numrering av vårt koloniområde eftersom den gamla numreringen var ouppdaterad och saknade nummer. Nedan ser ni en karta med den nya numreringen. Är ni osäkra på vilket nummer ni har kontaktar ni styrelsen. Under våren 2022 kommer styrelsen sätta upp nummerskyltar på varje lott, mer information om det följer.