Medlemsinformation 

Vänskap & potatis

På denna sida kan ni läsa om:

  • Medlemsdagar
  • Redskapsbod
  • Vatten

Medlemsdagar

Boka in årets medlemsdagar i kalendern redan nu. Detta är ett sätt att träffa sina kolonigrannar och hjälpas åt att sköta om vårt fina område. Vi hoppas att så många som möjligt kan medverka vid varje tillfälle. På vårstädning och höststädning försöker föreningen ordna med bortforsling av skräp till en låg kostnad för medlemmarna. Vår ambition är också att vid varje tillfälle grilla och fika tillsammans, mer information kommer inför respektive medlemsdag.

  • Söndag 25:e april 2021 kl. 11:00-14:00

Årets första medlemsdag genomfördes med stor uppslutning bland våra medlemmar. Trots ett fåtal plusgrader och att det föll lite snö så hjälptes vi åt med att olja broarna över ån, städa ut förråden och ta hand om gemensamma utrymmen. Grillarna var tända och trots pandemiavstånd hade vi en härlig dag. Det fanns även kobajs på plats för alla medlemmar att köpa, direkt från Bögs Gård.

  • Söndag 13:e juni 2021 kl. 11:00-14:00

Vår andra medlemsdag 2021 genomfördes med stort fokus på att trimma, lia och kratta rent i alla våra gångar och kring bäcken som flyter genom området. Återigen hade vi fin uppslutning och vi avslutade dagen med fika.

  • Söndag 29:e augusti 2021 kl. 11:00-14:00

Den tredje medlemsdagen och denna gång var alla maskiner redo för att klippa gräs och trimma våra gemensamma område samt även vissa lotter. Denna gång hade vi också stort fokus på att bekämpa de invasiva arter som finns i vårt område. Judith i styrelsen hade förberett ett bord med exempel på vilka arter som är invasiva. Totalt fick vi ihop 20-30 stora sopsäckar som vi körde till Hagby för att brännas. Grillarna var tända och det bjöds på hamburgare och fika efter vi var klara.

  • Söndag 3:e oktober 2021 kl. 11:00-14.00

Så har även den fjärde, och årets sista, medlemsdag genomförts. Återigen var det en god uppslutning av medlemmar som deltog. Denna gång var det stort fokus på att röja vid bäcken, vilket gjordes med liar och krattor. Vi passade även på att visa alla medlemmar som deltog hur huvudkranen sätts på och av, detta eftersom vi nyligen haft en vattenläcka. Som vanligt avslutade vi dagen med korvgrillning och kaffe med kaka. Tack till alla som hjälpt till i år med vårt område!

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter!


Redskapsbod

Den lilla boden är vår gemensamma redskapsbod där vi som medlemmar i Södersätra Koloniförening kan låna vissa redskap. Gemensam innebär att vi tillsammans har ett ansvar för att hålla boden ren och snygg samt att sakerna som lånas här kommer tillbaka.

Koden till denna bod får ni enklast genom att fråga någon odlingsgranne som är på plats. Annars får ni maila till sodersatra2011@gmail.com så hjälper styrelsen er. Koden är densamma till skottkärrorna samt till dasset. Den stora boden öppnar vi endast upp på medlemsdagar samt att styrelsen har tillgång till den för löpande underhåll. 

Boden innehåller enklare redskap som gräsklippare, spadar, krattor och ett järnspett.


Vatten

Vi har sedan våren 2021 kommunalt vatten inkopplat på vårt område. Detta innebär att vi inte längre tar vatten från Rösjön. Vattnet är således drickbart, dock är det de gamla ledningarna som finns kvar i marken. Vid kohagen i områdets östra del finns en ny dricksvattenstation som kan användas av medlemmar samt besökare i reservatet. 

Vi uppmanar alla medlemmar att vattna på ett hållbart sätt - vattnet är en resurs vi ska spara på. I samband med detta har styrelsen beslutat att förbjuda vattenspridare på området. Bevattning ska ske som direktbevattning med slang eller vattenkanna.